افتخارات

 

واحد تولیدی بستنی گیلاندیس توانست در دومین جشنواره امینیت غذا تندیس ولوح تقدیر کسب نماید باشد که در اینده نزدیک بتوانیم به افتخارات خود بیافزایم .


 


برگه ها
ads ads ads